Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Kredyty hipoteczne zwykle udzielane są na kilkadziesiąt lat, a ich wartości nie są małe. Różnego typu ubezpieczenia związane z zaciąganiem kredyty hipotecznego mają na celu jego zabezpieczenie zarówno po stronie banku, jak i kredytobiorcy.

Ubezpieczenia obowiązkowe

Praktycznie wszystkie banki wymagają obowiązkowego wykupienia tych samych rodzajów ubezpieczenia. Jednym z tego typu ubezpieczeń jest tak zwane ubezpieczenie pomostowe, czyli przejściowe. Opłacamy je od chwili uzyskania kredytu, aż do dnia, kiedy hipoteka na rzecz banku zostanie wpisana do ksiąg wieczystych, co może trwać nawet kilka miesięcy. Banki traktują ten rodzaj ubezpieczenia w dwojaki sposób, albo wymagają opłacenia go za określony czas z góry, przy czym nadwyżka zostaje z reguły zwracana, albo koszty z nim związane dodają każdego miesiąca do marży.

Kolejnym wymaganym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie brakującego wkładu własnego. Ubezpieczenie to wymagane jest w sytuacji, gdy chcemy uzyskać kredyt, którego wartość wynosi więcej niż 80% wartości nieruchomości (w niektórych bankach ta kwota może być inna), czyli gdy nasz wkład własny jest zerowy lub na minimalnym poziomie. W przypadku zaciągania kredytu w złotówkach czasami wystarczy jedynie 10% wkładu własnego, aby być zwolnionym z tego typu ubezpieczenia. Ubezpieczenie zawierane jest co kilka lat, najczęściej 3 – 5, aż do momentu osiągnięcia wymaganego poziomu wkładu własnego.

Większość banków wymaga również wykupienia ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych, w tym ognia (oczywiście nie dotyczy to niezabudowanych działek budowlanych).

Ubezpieczenia dobrowolne

Ubezpieczeń dobrowolnych jest cała lista. Ich wykupienie często skutkuje obniżeniem innych opłat związanych z zaciąganiem kredytu, na przykład prowizji czy marży. Najbardziej  popularnym typem ubezpieczenia dobrowolnego jest ubezpieczenie na życie, będące zabezpieczeniem kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy. Czasem to ubezpieczenie jest obligatoryjne – dzieje się tak, gdy dochody brane pod uwagę przy obliczaniu zdolności kredytowej są tylko od jednej osoby.

Jeśli zaciągamy kredyt hipoteczny w obcej walucie warto zastanowić się nad opcją wykupienia ubezpieczenia w razie niekorzystnych wahań kursu danej waluty – pomoże to nam zniwelować ryzyko niekorzystnego kursu waluty obcej.

Ubezpieczenie od utraty pracy gwarantuje nam spłatę części kredytu w przypadku utraty pracy przez osobę ubezpieczoną.

Z kolei ubezpieczenie hospitalizacyjne zapewni nam spłatę jednej raty przez towarzystwo ubezpieczeniowe za każde siedem (najczęściej) dni spędzonych w szpitalu.

Jeśli wartość naszej nieruchomości spadnie, to może stać się ona kiepskim zabezpieczeniem w oczach banku, aby tego uniknąć banki proponują wykupienie ubezpieczenia od utraty wartości nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *