Zdolność kredytowa – w jaki sposób banki weryfikują wiarygodność kredytobiorcy

Planując zakup nieruchomości finansowanej częściowo lub w całości przez kredyt, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację materialną i spojrzeć na nią z punktu widzenia banku, który przed podjęciem decyzji o przyznaniu lub odmowie kredytu zbada dokładnie naszą zdolność kredytową.

Kryteria, którymi kierują się banki w Polsce przy ocenie zdolności kredytowej są bardzo podobne. Istnieją oczywiście pewne rozbieżności, chociażby w przypadku formularzy, które trzeba wypełnić zwracając się do banku z wnioskiem o udzielenie kredytu. Z drugiej strony, istnieją informacje, których zażąda od nas każdy rzetelny kredytodawca, zanim zdecyduje się przelać pieniądze na nasze konto.

Bazą wyjściową, na podstawie której banki w Polsce wyliczają zdolność kredytową klienta, są jego średnie miesięczne dochody. Zgodnie z zapisami rekomendacji T opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która wejdzie w życie jeszcze w tym roku, łączna suma rat wszystkich spłacanych kredytów nie może przekroczyć 50% dochodów, w przypadku osoby o zarobkach na poziomie średniej krajowej lub poniżej. Osoby, których dochody przekraczają wartość średniej krajowej, mogą zaciągnąć kredyt, którego miesięczne raty nie przekraczają 65% ich dochodów. Zgodnie z wyliczeniami GUS średnie miesięczne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2010 wyniosło około 3tys 400zł brutto.

Jeżeli kredytobiorca pozostaje w związku małżeńskim i stara się o kredyt wspólnie z uzyskującym dochody współmałżonkiem, wtedy zwiększa się zdolność kredytowa małżeństwa. Jeżeli zaś kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny, zdolność kredytowa nie tylko będzie relatywnie mniejsza, ale przy zaciąganiu kredytu  potrzebny będzie dodatkowy pakiet ubezpieczeń, na życie i od utraty pracy. W przypadku posiadania rodziny, duże znaczenie ma także ilość dzieci pozostających na utrzymaniu kredytobiorców.

Kolejnym bardzo ważnym kryterium to wcześniej zaciągnięte, ale jeszcze nie spłacone do końca kredyty oraz innego typu zobowiązania, jak chociażby alimenty. Zdolność kredytowa zmniejsza się proporcjonalnie do rozmiaru tego typu obciążeń. Inne rodzaje stałych obciążeń w domowym budżecie, które bank weźmie pod uwagę przy rozpatrzeniu naszego wniosku kredytowego to  miesięczne i roczne stałe wydatki jak np. czynsz za mieszkanie, przedszkole dziecka, koszty utrzymania samochodu.

Każdy bank, w którym będziemy starać się o kredyt hipoteczny i każdy inny, nie omieszka sprawdzić naszej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. Wpis w BIG może okazać się przeszkodą lub pomocą dla przyszłego kredytobiorcy. Jeżeli wcześniejsze kredyty były spłacane zgodnie z harmonogramem, to jest to duży plus dla osoby starającej się o kredyt i z pewnością podnosi jej wiarygodność w oczach banku. Jeżeli  kredytobiorca zalegał ze spłatą rat dłużej niż 60 dni, to taka informacja będzie figurowała w BIK jeszcze przez kolejnych 5 lat i nie tylko utrudni, ale może nawet uniemożliwi zaciąganie nowych zobowiązań wobec banku.

Badając zdolność kredytową klientów, banki uważnie analizują ich stan posiadania. Właściciele atrakcyjnych gruntów czy nieruchomości reprezentują mniejsze ryzyko dla banku, niż osoby, które nie posiadają takiej formy ewentualnego zabezpieczenia kredytu.

Na koniec jeszcze jedna istotna informacja. Mężczyźni, którzy posiadają nieuregulowany stosunek do służby wojskowej, mają nikłe szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego. Ich zarobki nie są bowiem brane pod uwagę przy badaniu zdolności kredytowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *