Zdolność kredytowa

Czym jest zdolność kredytowa w przypadku kredytu hipotecznego?

Aby bank mógł udzielić nam kredytu hipotecznego musimy wykazywać się tak zwaną zdolnością kredytową? Co oznacza ten termin i jakie czynniki mają na niego wpływ?

W jakim celu bank bada naszą zdolność kredytową?

Warunkiem udzielenia kredytu hipotecznego jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej. Mogłoby nam się wydawać, że jest to utrudnianie nam życia przez banki. Paradoksalnie jednak działanie to ma na celu nie tylko zagwarantowanie bankowi zwrotu pieniędzy, ale również zabezpieczenie nas samych przed bankructwem. Dzięki temu zabiegowi możemy zostać uświadomieni, że za kilka lat nie będziemy w stanie spłacać rat kredytu i że decyzję o jego zaciągnięciu podjęliśmy zbyt pochopnie. Z drugiej strony, jeśli martwimy się czy podołamy w przyszłości regularnym spłatom rat kredytowych, to analiza naszej zdolności kredytowej może skutecznie rozwiać nasze wątpliwości.

Metody wykorzystywane do analizy zdolności kredytowej

Aby określić zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy banki wykorzystują trzy metody jej analizy.

  • Najbardziej oczywista jest analiza ilościowa. Przeprowadzane przez bank “dochodzenie” w tej kwestii ma na celu wykazanie stabilności aktualnie osiąganego przez nas dochodu i opiera się o analizę dostarczonych przez nas zaświadczeń o wysokości otrzymywanego dochodu.
  • Druga metoda oceniania zdolności kredytowej, to analiza jakościowa, która jest oceną ogólną kredytobiorcy. Czynniki jakie brane są pod uwagę w tym przypadku to między innymi szczegółowe dane personalne klienta, takie jak wiek, stan cywilny, wykształcenie, forma zatrudnienia, ilość osób na utrzymaniu; dotychczasowa współpraca klienta z bankiem, czyli historia spłat już zaciągniętych kredytów, historia wpłat na rachunek osobisty, czy też aktualna wysokość innych zobowiązań spoczywających na kredytobiorcy względem banku. Analiza jakościowa, to również ocena ryzyka związanego z udzieleniem kredytu.
  • Ostatni typ badań, to analiza punktowa polegająca na podliczeniu punktów klienta przyznawanych za konkretne elementy wynikające z analizy ilościowej oraz jakościowej.

Podsumowując, można powiedzieć, że na naszą zdolność kredytową największy wpływ mają:

  • Wysokość uzyskiwanych dochodów
  • Wysokość ponoszonych wydatków
  • Wiarygodność klienta (łącznie z historią klienta w danym banku)

Jak widać z powyższych podpunktów, aby otrzymać kredyt hipoteczny należy się wykazać wiarygodną zdolnością kredytową. Dodatkowo w ostatnim czasie, niektóre banki udzielające kredytów hipotecznych zaczęły sprawdzać wiarygodność danych branych do analizy jakościowej (np. liczbę dzieci) na portalach społecznościowych typu Facebook. Starając się więc o ten wymarzony kredyt hipoteczny, pamiętajmy również o tym czynniku…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *