Najkorzystniejszy kredyt hipoteczny

Najkorzystniejszy kredyt hipoteczny

Wśród wszystkich kredytów hipotecznych na Polskim rynku na szczególną uwagę nie zasługuje tak naprawdę żaden z nich. Bo przecież nas, kredytobiorców szczególnie interesuje tylko jeden czynnik podczas zaciągania pierwszego kredytu na kupno domu lub mieszkania. Jest nim niewątpliwie cena kredytu (koszt), czyli de facto wysokość rat kredytu mieszkaniowego i okres spłaty. Najkorzystniejszym kredytem dla większości z nas będzie zatem najtańszy kredyt hipoteczny, jak obecnie oferuje któryś z banków. A tutaj musimy pamiętać o fakcie, że oferta kredytów hipotecznych wcale nie zmienia się tak szybko, jak przedstawiają nam to same banki. To przecież w ich niezbitym interesie leży, byśmy my, zaciągający kredyty myśleli, że ich oferta jest niezwykle dynamiczna i dostosowuje się do każdej najmniejszej zmiany na rynku nieruchomości lub na rynku walutowym. Gdzie zatem zaciągniemy kredyt mieszkaniowy najkorzystniej? Nie miałoby sensu pisanie tego artykułu, gdybyśmy mieli podać Wam prostą odpowiedź z nazwą konkretnego banku (lub najlepiej konkretnego kredytu hipotecznego). Mamy jednak niezawodne rozwiązanie dla kredytobiorców. Najkorzystniejsze kredyty hipoteczne zawsze znajdują się w ofercie zarówno bezpośrednio w placówce banku lub jego internetowym oddziale....
Read More
Rodzaje zabezpieczeń w przypadku kredytu hipotecznego

Rodzaje zabezpieczeń w przypadku kredytu hipotecznego

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Jeśli decydujemy się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, to w celu jego uzyskania musimy spełnić wiele warunków, przedstawić mnóstwo dokumentów oraz ustanowić zabezpieczenia niezbędne do uruchomienia kredytu. Zabezpieczenie docelowe Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest tak zwana hipoteka, czyli posiadanie przez kredytobiorcę ograniczonych praw do nieruchomości lub do wybranych typów praw do danego lokalu. Ograniczenie to ma na celu zagwarantowanie bankowi bezpieczeństwa udzielonego przez niego kredytu hipotecznego. Bank  otrzymuje prawo pierwszeństwa dochodzenia swoich praw dotyczących nieruchomości, bądź prawa do lokalu, bez względu na to, kto jest jej właścicielem. W praktyce oznacza to, że hipoteka działa nawet wówczas, gdy jej właścicielem nie jest już kredytobiorca. Hipoteką można obciążyć nieruchomość, spółdzielcze prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawo do użytkowania wieczystego. Wyróżniamy hipotekę zwykłą oraz kaucyjną. Hipoteka zwykła może być ustanowiona w przypadku kredytu zaciąganego w złotówkach, a hipoteka kaucyjna w przypadku kredytu złotówkowego oraz kredytu zaciąganego w walucie obcej. Hipoteka zwykła to z góry ustalona wartość zobowiązania wobec banku, natomiast w przypadku hipoteki kaucyjnej określana jest górna granica kwoty zobowiązań, która może zależeć...
Read More
Wnioskowanie o kredyt hipoteczny

Wnioskowanie o kredyt hipoteczny

Każdy wniosek kredytowy jest dość skomplikowanym dokumentem, ale w przypadku kredytu hipotecznego może być jeszcze bardziej złożony. Wynika to z kilku przesłanek. Po pierwsze z wysokości kwoty kredytu, która wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, po drugie z długości okresu spłaty, a po trzecie z konieczności uwzględnienia czynników, które przy innych kredytach nie mają znaczenia lub są zaniedbywalne. Wysoka kwota kredytu hipotecznego wymaga zabezpieczenia. Jak sama nazwa wskazuje, może być nim hipoteka, jednak dla potrzeb umowy kredytowej formuła zabezpieczenia kredytu musi zostać odpowiedni sformalizowana. Oznacza to, że rzeczoznawca działający z ramienia banku musi ocenić wartość hipoteki, natomiast sama umowa musi zawierać dokładny opis nieruchomości, uwzględniający w szczególności adres, wielkość, stan, jeśli chodzi o budynek, albo klasę, jeśli mowa o działce. Poza tym, bank musi upewnić się, że dana nieruchomość nie jest przedmiotem innej umowy, co wykluczyłoby użycie jej jako zastawu kredytu. Wszystko to po pierwsze wydłuża procedurę przyznawania kredytu, a po drugie może podnieść koszt przygotowania umowy i samego kredytu. Okres spłaty, ustalany nawet na pięćdziesiąt lat, przy czym działki kredytowane są zdecydowanie krócej, wymusza dość specyficzne podejście do kwestii umowy. Po pierwsze,...
Read More
Koszty związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego

Koszty związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego wiąże się z szeregiem dodatkowych kosztów, niektóre z nich, takie jak oprocentowanie są jawne i mamy świadomość ich istnienia od samego początku, ale większość dodatkowych opłat związanych z pożyczką hipoteczną, to tak zwane koszty ukryte. Na dobry początek Zanim bank udzieli nam właściwej pożyczki czeka nas opłacenie wszystkich kosztów wstępnych. Co się na nie składa? Przede wszystkim jest to prowizja, która wynosi od 1% do 2% wartości kredytu. Jej wysokość uzależniona jest od banku oraz często od naszych zdolności negocjacyjnych. Niekiedy banki organizują okresy promocyjne, podczas których oferują udzielenie kredytów hipotecznych bez pobierania prowizji. Ma to na celu zwiększenie liczby klientów, którzy zwabieni dobrą ofertą w przyszłości polecą dany bank swoim znajomym. Jeszcze do niedawna banki pobierały opłaty za sam fakt rozpatrzenia wniosku o udzieleniu kredytu hipotecznego. Dzisiaj odchodzi się już od tej praktyki, a być może jej wysokość jest po prostu doliczana do innego typu opłat. Jeśli zachodzi konieczność wyceny nieruchomości, to musimy się przygotować na wydatek nawet i 2 tysięcy złotych związany z przeprowadzeniem tej procedury. Odsetki Odsetki stanowi suma kosztów...
Read More
Przewalutowanie kredytu hipotecznego

Przewalutowanie kredytu hipotecznego

Chyba każdy kredytobiorca, który posiada kredyty długoterminowe, na przykład hipoteczny, myśli o tym, co zrobić, aby warunki spłaty zobowiązań były jak najbardziej dla niego korzystne. Jedną z metod na zaoszczędzenie na kredycie hipotecznym może być przewalutowanie kredytu. Przewalutowaniem kredytu nazywamy zmianę waluty, w której posiadamy zaciągnięty kredyt hipoteczny, na inną. Możliwe są dwa kierunki zmian. Albo dokonujemy przewalutowania ze złotówki na obcą walutą (czyli w większości przypadków na franka szwajcarskiego lub euro), albo z obcej waluty na złotówki. Na to, czy przewalutowanie nam się opłaca, czy nie, duży wpływ ma oczywiście kurs walut. Powinien nas interesować obecny kurs waluty oraz kurs po jakim był zaciągany dany kredyt. Oczywiście powinniśmy brać pod uwagę również prognozy dotyczące kursu naszej waluty, jednakże (jak było widać w okresie ostatnich dwóch lat) jest to wróżenie z fusów. Proces przewalutowania nie powinien być więc traktowany jako sposób na spłatę kredytu tanim kosztem. Decyzja o podjęciu przewalutowania kredytu powinna być poważnie przemyślana – nie jest zbyt dobrym pomysłem podejmowanie pochopnej decyzji tylko dlatego, że dzisiaj odpowiedni kurs jest niezwykle dla nas korzystny (chyba,...
Read More
Sprzedaż nieruchomości z kredytem hipotecznym

Sprzedaż nieruchomości z kredytem hipotecznym

Niekiedy zdarza się, że mieszkanie lub dom, na kupno którego zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny, musimy albo chcemy sprzedać. Czy jest to możliwe przed ukończeniem spłaty kredytu? Czy nowy nabywca może na tą samą nieruchomość zaciągnąć kolejny kredyt hipoteczny? Sprzedaż mieszkania lub domu z obciążoną hipoteką jest jak najbardziej możliwe, co więcej ta sama nieruchomość może zostać obciążona hipoteką po raz kolejny przez nowego nabywcę. Nie jest to oczywiście sprawa bezproblemowa i jej realizacja wymaga spełnienia kilku warunków. Otóż pierwszą rzeczą, której musimy dopilnować jest to, aby bank wyraził zgodę na sprzedaż zadłużonej nieruchomości. Pozwolenie musi zostać wydane w formie pisemnej, jednocześnie bank powinien wystawić oświadczenie informujące o przebiegu spłacania kredytu hipotecznego zaciągniętego przez sprzedającego. Oświadczenie takie wydawane jest po uiszczeniu opłaty, proces ten trwa około 1- 2 tygodni. Jeśli kupujący dysponuje całą kwotą niezbędną do zakupu nieruchomości, kolejną rzeczą jest właściwie sporządzony akt notarialny dotyczący sprzedaży (w przeciwnym przypadku kupujący musi załatwić wszystkie formalności związane z zaciągnięciem nowego kredytu). W akcie notarialnym musi znaleźć się informacja, że część kwoty wypłaconej...
Read More