Hipoteka odwrócona, inaczej odwrócony kredyt hipoteczny to nowy produkt bankowy na polskim rynku. Jest to swego rodzaju kredyt hipoteczny, w którym bank zabezpieczając się na nieruchomości kredytobiorcy, wypłaca mu dożywotnią rentę w określonej wysokości. Oznacza to, że kredytobiorca otrzymuje całą wartość kredytu w transzach i nie musi go spłacać. Po wypłacie całej kwoty kredytu, bank może sprzedać nieruchomość klienta, dzięki czemu odzyska kapitał łącznie z odsetkami. Nadwyżkę zwraca zaś spadkobiercom swojego klienta. Wysokość miesięcznych wypłat renty jest uzależniona od wieku kredytobiorcy i wartości nieruchomości.

Warto jednak podkreślić, że wynagrodzenie to jest prawie o 40% niższe, niż wtedy, gdy emeryt decyduje się na zamianę mieszkania na mniejsze i co miesiąc samodzielnie wypłaca sobie rentę z bankowej lokaty. Okazuje się więc, że jest to dużo lepsze rozwiązanie, choć nie tak korzystne dla samego banku, który nie ma żadnych praw do nieruchomości emeryta.

Nie brakuje emerytów, którzy chcąc poprawić swoją sytuację materialną, decydują się na hipotekę odwróconą w banku. Jest to wygodny sposób na otrzymywanie comiesięcznych, wyższych świadczeń. Zamiana mieszkania na mniejsze wiąże się przecież z wyprowadzką i przeniesieniem w inne miejsce, a to już nastręcza nie lada kłopotów. Dlatego też tak wiele osób już w chwili obecnej otrzymuje rentę dożywotnią za oddanie w dyspozycję banku swojej nieruchomości. Jest to całkowicie zgodne z prawem, ale emeryci powinni wpierw rozważyć wszelkie możliwości i dokładnie przeczytać umowę, jaką podsuwa im bank.

W Polsce istnieją już szczegółowe przepisy, które regulują funkcjonowanie hipoteki odwróconej. Wiadomo, że środki z odwróconej hipoteki nie będą przychodem podlegającym PIT.

Po śmierci kredytobiorcy banku, który zdecydował się na hipotekę odwróconą, spadkobiercy mogą spłacić jego zobowiązania i zachować prawo do nieruchomości. Jeżeli jednak nie zdecydują się na to, wówczas bank zaspokoi swoje roszczenia ze sprzedaży nieruchomości, zaś całą nadwyżkę spłaci spadkobiercom. Jak widać, odwrócony kredyt hipoteczny może mieć tyle samo zwolenników, co przeciwników, a czy przyjmie się na polskim rynku, to zobaczymy już w najbliższej przyszłości.

Polecamy: https://ewamatuszewska.pl/