Kredyt hipoteczny, to szansa dla wielu osób na własny dom czy mieszkanie. Ponieważ wartość udzielanego kredytu jest zazwyczaj dość wysoka, dlatego nie jest to kredyt, który można dostać od ręki. Aby bank mógł udzielić klientowi kredytu hipotecznego musi on spełnić obowiązujące wymogi. To, jakie dokumenty należy przedstawić w banku zależy od celu na jaki chcemy przeznaczyć przyszły kredyt hipoteczny oraz do formy naszej pracy.

Wymagane dokumenty zależne od formy pracy

Zanim rozpoczniemy zbieranie wszystkich potrzebnych dokumentów związanych z nieruchomością przygotujmy sobie te podstawowe, które zależą od tego, czy wykonujemy pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też prowadzimy własną działalność gospodarczą. Najłatwiej zebrać dokumenty w przypadku umowy o pracę, gdyż w tym przypadku banki zazwyczaj wymagają jedynie zaświadczenia potwierdzającego sześciomiesięczny staż w danej firmie oraz zaświadczenie o zarobkach netto z ostatnich 6 lub 3 miesięcy. Jeśli posiadamy umowę zlecenie, to musimy przygotować kopię owej umowy, deklarację PIT oraz zbiór rachunków potwierdzających otrzymany dochód z ostatnich dwunastu miesięcy. Najwięcej dokumentów wymagane jest w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Tutaj potrzebne będzie zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia potwierdzające, że jako samodzielny płatnik Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zalegamy z opłacaniem podatku i składek, deklarację PIT całoroczną, oraz deklarację PIT z ostatniego miesiąca, a dokładniej mówiąc PIT5 lub PIT5L.

Niezależnie od źródła dochodu wymagane jest również przedstawienie wyciągu z rachunku osobistego, dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz książeczki wojskowej w przypadku, gdy kredytobiorcą jest mężczyzna.

Kupno nieruchomości – niezbędne dokumenty

Jeśli uzyskany kredyt hipoteczny planujemy przeznaczyć na kupno domu lub mieszkania, to lista niezbędnych dokumentów nie jest jeszcze, aż tak długa. Obowiązkowo musimy przygotować umowę przedwstępną sprzedaży lub umowę przekazania praw (jeśli kupujemy mieszkanie należące do spółdzielni), odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, który potwierdza nasze prawo do danej nieruchomości, a w przypadku kupna mieszkania deweloperskiego również komplet dokumentów potwierdzający rozpoczęcie budowy.

Kupno działki budowlanej – niezbędne dokumenty

W przypadku chęci uzyskania kredytu hipotecznego na pokrycie kosztów kupna działki budowlanej  oprócz odpisu z księgi wieczystej oraz umowy przedwstępnej sprzedaży będą potrzebne takie dokumenty jak zaświadczenie potwierdzające nabycie działki przez aktualnego jej właściciela, wypis z rejestru gruntów. Jeśli działka nie posiada statusu budowlanej, to dodatkowo musimy okazać oświadczenie z urzędu gminy.

Budowa domu – niezbędne dokumenty

Jeśli naszym celem jest budowa domu, to niezbędnymi dokumentami jakie musimy przedstawić w banku celem uzyskania kredytu hipotecznego są odpis z księgi wieczystej oraz wypis z rejestru gruntów, a ponadto dokumentację projektu architektonicznego, zaświadczenie o udzieleniu pozwolenia na budowę, zaświadczenie potwierdzające nabycie nieruchomości oraz opis prac budowlanych, które planujemy wykonać.

Przedstawione wytyczne są jedynie ogólnikowe, przed zebraniem dokumentów najlepiej jest udać się do banku, w którym chcemy starać się o kredyt hipoteczny i dokładnie wypytać o wymagane dokumenty, gdyż różne banki mogą żądać różnych dokumentów dodatkowych.