Kredyt hipoteczny to dość atrakcyjna forma pożyczki. Nie można go jednak zaciągnąć na zupełnie dowolny cel, przynajmniej tak głosi oficjalna definicja tego typu kredytu. W jakich przypadkach zatem możemy ubiegać się o udzielenie kredytu hipotecznego?

Cel, na jaki przeznaczymy kwotę udzielonego nam kredytu hipotecznego jest istotnym czynnikiem podczas załatwiania wstępnych formalności. Od niego bowiem zależą koszty dodatkowe kredytu oraz rodzaj niezbędnych dokumentów wymaganych przed podjęciem decyzji o udzieleniu kredytu.

Najczęściej kredyt hipoteczny zaciągany jest na zakup domu lub mieszkania, budowę domu, czy też zakup działki budowlanej. Co należy rozumieć poprzez pojęcie zakupu domu lub mieszkania? W praktyce oznacza to między innymi uzyskanie praw do nieruchomości mieszkalnej nabytej od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej, czy też osoby prywatnej, wykupienie mieszkania zakładowego lub komunalnego na własność, uzyskanie udziałów w danej nieruchomości, uzyskanie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.

W przypadku, gdy celem jest budowa domu możemy mówić o kilku celach:

  • budowie domu całorocznego na działce posiadającej status rekreacyjny,
  • budowie domu systemem gospodarczym,
  • budowie domu lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego przez spółdzielnie mieszkaniową
  • budowie domu lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego przez firmę deweloperską.

Kredyt hipoteczny możemy również otrzymać w sytuacji, gdy planujemy rozbudowę czy remont domu, albo gdy chcielibyśmy przekształcić dowolny budynek na cele mieszkaniowe.

Kredyt hipoteczny coraz częściej można przeznaczyć na dodatkowe cele związane na przykład ze zwrotem wkładu własnego, zapłaceniem dodatkowych opłat towarzyszących kredytowi hipotecznemu, takich jak prowizja, koszty związane z wyceną nieruchomości czy ubezpieczeniem, oraz zakupowi nieruchomości – kosztów związanych z wystawieniem aktu notarialnego czy z wynajęciem doradcy finansowego.