Hipoteka odwrócona czyli odwrócony kredyt hipoteczny

Hipoteka odwrócona czyli odwrócony kredyt hipoteczny

Hipoteka odwrócona, inaczej odwrócony kredyt hipoteczny to nowy produkt bankowy na polskim rynku. Jest to swego rodzaju kredyt hipoteczny, w którym bank zabezpieczając się na nieruchomości kredytobiorcy, wypłaca mu dożywotnią rentę w określonej wysokości. Oznacza to, że kredytobiorca otrzymuje całą wartość kredytu w transzach i nie musi go spłacać. Po wypłacie całej kwoty kredytu, bank może sprzedać nieruchomość klienta, dzięki czemu odzyska kapitał łącznie z odsetkami. Nadwyżkę zwraca zaś spadkobiercom swojego klienta. Wysokość miesięcznych wypłat renty jest uzależniona od wieku kredytobiorcy i wartości nieruchomości. Warto jednak podkreślić, że wynagrodzenie to jest prawie o 40% niższe, niż wtedy, gdy emeryt decyduje się na zamianę mieszkania na mniejsze i co miesiąc samodzielnie wypłaca sobie rentę z bankowej lokaty. Okazuje się więc, że jest to dużo lepsze rozwiązanie, choć nie tak korzystne dla samego banku, który nie ma żadnych praw do nieruchomości emeryta. Nie brakuje emerytów, którzy chcąc poprawić swoją sytuację materialną, decydują się na hipotekę odwróconą w banku. Jest to wygodny sposób na otrzymywanie comiesięcznych, wyższych świadczeń. Zamiana mieszkania na...
Read More
Jak uzyskać kredyt hipoteczny

Jak uzyskać kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny, to szansa dla wielu osób na własny dom czy mieszkanie. Ponieważ wartość udzielanego kredytu jest zazwyczaj dość wysoka, dlatego nie jest to kredyt, który można dostać od ręki. Aby bank mógł udzielić klientowi kredytu hipotecznego musi on spełnić obowiązujące wymogi. To, jakie dokumenty należy przedstawić w banku zależy od celu na jaki chcemy przeznaczyć przyszły kredyt hipoteczny oraz do formy naszej pracy. Wymagane dokumenty zależne od formy pracy Zanim rozpoczniemy zbieranie wszystkich potrzebnych dokumentów związanych z nieruchomością przygotujmy sobie te podstawowe, które zależą od tego, czy wykonujemy pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też prowadzimy własną działalność gospodarczą. Najłatwiej zebrać dokumenty w przypadku umowy o pracę, gdyż w tym przypadku banki zazwyczaj wymagają jedynie zaświadczenia potwierdzającego sześciomiesięczny staż w danej firmie oraz zaświadczenie o zarobkach netto z ostatnich 6 lub 3 miesięcy. Jeśli posiadamy umowę zlecenie, to musimy przygotować kopię owej umowy, deklarację PIT oraz zbiór rachunków potwierdzających otrzymany dochód z ostatnich dwunastu miesięcy. Najwięcej dokumentów wymagane...
Read More
Wnioskowanie o kredyt hipoteczny

Wnioskowanie o kredyt hipoteczny

Każdy wniosek kredytowy jest dość skomplikowanym dokumentem, ale w przypadku kredytu hipotecznego może być jeszcze bardziej złożony. Wynika to z kilku przesłanek. Po pierwsze z wysokości kwoty kredytu, która wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, po drugie z długości okresu spłaty, a po trzecie z konieczności uwzględnienia czynników, które przy innych kredytach nie mają znaczenia lub są zaniedbywalne. Wysoka kwota kredytu hipotecznego wymaga zabezpieczenia. Jak sama nazwa wskazuje, może być nim hipoteka, jednak dla potrzeb umowy kredytowej formuła zabezpieczenia kredytu musi zostać odpowiedni sformalizowana. Oznacza to, że rzeczoznawca działający z ramienia banku musi ocenić wartość hipoteki, natomiast sama umowa musi zawierać dokładny opis nieruchomości, uwzględniający w szczególności adres, wielkość, stan, jeśli chodzi o budynek, albo klasę, jeśli mowa o działce. Poza tym, bank musi upewnić się, że dana nieruchomość nie jest przedmiotem innej umowy, co wykluczyłoby użycie jej jako zastawu kredytu. Wszystko to po pierwsze wydłuża procedurę przyznawania kredytu, a po drugie może podnieść koszt przygotowania umowy i samego kredytu. Okres spłaty, ustalany nawet na pięćdziesiąt lat, przy czym działki kredytowane są zdecydowanie krócej, wymusza dość specyficzne podejście do kwestii umowy. Po pierwsze,...
Read More
Sprzedaż nieruchomości z kredytem hipotecznym

Sprzedaż nieruchomości z kredytem hipotecznym

Niekiedy zdarza się, że mieszkanie lub dom, na kupno którego zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny, musimy albo chcemy sprzedać. Czy jest to możliwe przed ukończeniem spłaty kredytu? Czy nowy nabywca może na tą samą nieruchomość zaciągnąć kolejny kredyt hipoteczny? Sprzedaż mieszkania lub domu z obciążoną hipoteką jest jak najbardziej możliwe, co więcej ta sama nieruchomość może zostać obciążona hipoteką po raz kolejny przez nowego nabywcę. Nie jest to oczywiście sprawa bezproblemowa i jej realizacja wymaga spełnienia kilku warunków. Otóż pierwszą rzeczą, której musimy dopilnować jest to, aby bank wyraził zgodę na sprzedaż zadłużonej nieruchomości. Pozwolenie musi zostać wydane w formie pisemnej, jednocześnie bank powinien wystawić oświadczenie informujące o przebiegu spłacania kredytu hipotecznego zaciągniętego przez sprzedającego. Oświadczenie takie wydawane jest po uiszczeniu opłaty, proces ten trwa około 1- 2 tygodni. Jeśli kupujący dysponuje całą kwotą niezbędną do zakupu nieruchomości, kolejną rzeczą jest właściwie sporządzony akt notarialny dotyczący sprzedaży (w przeciwnym przypadku kupujący musi załatwić wszystkie formalności związane z zaciągnięciem nowego kredytu). W akcie notarialnym musi znaleźć się informacja, że część kwoty wypłaconej...
Read More