Chyba każdy kredytobiorca, który posiada kredyty długoterminowe, na przykład hipoteczny, myśli o tym, co zrobić, aby warunki spłaty zobowiązań były jak najbardziej dla niego korzystne. Jedną z metod na zaoszczędzenie na kredycie hipotecznym może być przewalutowanie kredytu.

Przewalutowaniem kredytu nazywamy zmianę waluty, w której posiadamy zaciągnięty kredyt hipoteczny, na inną. Możliwe są dwa kierunki zmian. Albo dokonujemy przewalutowania ze złotówki na obcą walutą (czyli w większości przypadków na franka szwajcarskiego lub euro), albo z obcej waluty na złotówki. Na to, czy przewalutowanie nam się opłaca, czy nie, duży wpływ ma oczywiście kurs walut. Powinien nas interesować obecny kurs waluty oraz kurs po jakim był zaciągany dany kredyt. Oczywiście powinniśmy brać pod uwagę również prognozy dotyczące kursu naszej waluty, jednakże (jak było widać w okresie ostatnich dwóch lat) jest to wróżenie z fusów. Proces przewalutowania nie powinien być więc traktowany jako sposób na spłatę kredytu tanim kosztem. Decyzja o podjęciu przewalutowania kredytu powinna być poważnie przemyślana – nie jest zbyt dobrym pomysłem podejmowanie pochopnej decyzji tylko dlatego, że dzisiaj odpowiedni kurs jest niezwykle dla nas korzystny (chyba, że w najbliższym czasie planujemy całkowitą spłatę kredytu).

Najlepiej jest poradzić się znajomego doradcy finansowego lub zasięgnąć opinii w banku, w którym posiadamy kredyt hipoteczny. To czy przewalutowanie w danym momencie jest korzystne zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od wysokości stopy procentowej, która jest inna w przypadku każdej waluty. Dlaczego akurat stopa procentowa? Bo od niej z kolei zależy wysokość oprocentowania naszego kredytu. Tak jak wspomniano, przewalutowanie kredytu może mieć spore znaczenie, jeśli zamierzamy wcześniej spłacić cały kredyt. Możemy wtedy bez ryzyka przyszłościowego dokonać zmiany waluty na korzystniejszą. Oczywiście okres od przewalutowania do spłaty kredytu musi być stosunkowo krótki, aby korzystny dla nas kurs waluty nie zmienił się na naszą niekorzyść.

Jakie problemy wiążą się z przewalutowaniem kredytu hipotecznego?

Rzadko kiedy zdarza się, aby bank przeliczył nam wartość kredytu w dniu, w którym informujemy go o takim zamiarze. Najczęściej cała operacja dokonywana jest po rozpatrzeniu wniosku, co może potrwać kilka lub w skrajnych przypadkach kilkanaście dni. Istnieje więc ryzyko, że w przypadku niestabilnej pozycji waluty, na którą chcemy zmienić nasz kredyt, za te kilka dni jej kurs będzie mniej korzystny, niż w dniu, w którym podjęliśmy decyzję o przewalutowaniu.

Warto wiedzieć, że w przypadku zmiany kredytu złotówkowego na walutowy bank będzie wymagał od nas większej zdolności kredytowej, niż wtedy, gdy byliśmy posiadaczami kredytu hipotecznego w złotówkach.

Przewalutowanie kredytu wiąże się z pobraniem od nas przez bank opłat dodatkowych. Dlatego warto sprawdzić, czy po ich uwzględnieniu przewalutowanie dalej będzie dla nas opłacalne. Opłaty dodatkowe to często pobierane przez bank prowizje oraz opłaty sądowe wynikające z potrzeby zmiany wpisu w księgach wieczystych (o ile zmienia się rodzaj hipoteki ze zwykłej na kaucyjną lub na odwrót).

Pamiętajmy również o różnych kursach, które są brane pod uwagę przez bank przy przewalutowaniu kredytu. Przykładowo, gdy zaciągamy kredyt w obcej walucie, zaciągamy go po kursie kupna, który jest zazwyczaj o kilka punktów procentowych niższy, niż kurs sprzedaży danej waluty (kurs sprzedaży używany jest w przypadku spłacania rat lub przewalutowania kredytu z waluty obcej, na złotówki). Tą kilkuprocentową różnicę w kursach kupna i sprzedaży danej waluty (zwaną spreadem walutowym) musimy więc uwzględnić przy obliczaniu opłacalności przewalutowania naszego kredytu hipotecznego.