Niekiedy zdarza się, że mieszkanie lub dom, na kupno którego zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny, musimy albo chcemy sprzedać. Czy jest to możliwe przed ukończeniem spłaty kredytu? Czy nowy nabywca może na tą samą nieruchomość zaciągnąć kolejny kredyt hipoteczny?

Sprzedaż mieszkania lub domu z obciążoną hipoteką jest jak najbardziej możliwe, co więcej ta sama nieruchomość może zostać obciążona hipoteką po raz kolejny przez nowego nabywcę. Nie jest to oczywiście sprawa bezproblemowa i jej realizacja wymaga spełnienia kilku warunków.

Otóż pierwszą rzeczą, której musimy dopilnować jest to, aby bank wyraził zgodę na sprzedaż zadłużonej nieruchomości. Pozwolenie musi zostać wydane w formie pisemnej, jednocześnie bank powinien wystawić oświadczenie informujące o przebiegu spłacania kredytu hipotecznego zaciągniętego przez sprzedającego. Oświadczenie takie wydawane jest po uiszczeniu opłaty, proces ten trwa około 1- 2 tygodni.

Jeśli kupujący dysponuje całą kwotą niezbędną do zakupu nieruchomości, kolejną rzeczą jest właściwie sporządzony akt notarialny dotyczący sprzedaży (w przeciwnym przypadku kupujący musi załatwić wszystkie formalności związane z zaciągnięciem nowego kredytu). W akcie notarialnym musi znaleźć się informacja, że część kwoty wypłaconej przez kupującego trafi bezpośrednio do banku, w którym sprzedający posiada zobowiązania wobec danej nieruchomości. Oznacza to, że tylko część pieniędzy pochodzących od kupującego trafi w ręce sprzedającego. Kwota, która trafi do banku od kupującego powinna być równa kwocie zadłużenia sprzedającego. Po otrzymaniu wpłaty, bank wykreśli swoje roszczenia co do tej nieruchomości i wpis w księgach wieczystych może zostać skreślony i następnie zastąpiony nowym. Zarówno usunięcie jak i utworzenie wpisu w księdze wieczystej jest płatne. Sprzedaży nieruchomości możemy dokonać zarówno wtedy, kiedy kredyt wzięty pod nią jest w złotówkach, jak i wtedy, kiedy jest on w walucie obcej. Rozwiązanie kwestii sprzedaży w przypadku kredytu walutowego jest uzależnione od regulaminu danego banku i rodzaju kredytu walutowego.