Każdy wniosek kredytowy jest dość skomplikowanym dokumentem, ale w przypadku kredytu hipotecznego może być jeszcze bardziej złożony. Wynika to z kilku przesłanek.

Po pierwsze z wysokości kwoty kredytu, która wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, po drugie z długości okresu spłaty, a po trzecie z konieczności uwzględnienia czynników, które przy innych kredytach nie mają znaczenia lub są zaniedbywalne.

Wysoka kwota kredytu hipotecznego wymaga zabezpieczenia.

Jak sama nazwa wskazuje, może być nim hipoteka, jednak dla potrzeb umowy kredytowej formuła zabezpieczenia kredytu musi zostać odpowiedni sformalizowana. Oznacza to, że rzeczoznawca działający z ramienia banku musi ocenić wartość hipoteki, natomiast sama umowa musi zawierać dokładny opis nieruchomości, uwzględniający w szczególności adres, wielkość, stan, jeśli chodzi o budynek, albo klasę, jeśli mowa o działce.

Poza tym, bank musi upewnić się, że dana nieruchomość nie jest przedmiotem innej umowy, co wykluczyłoby użycie jej jako zastawu kredytu. Wszystko to po pierwsze wydłuża procedurę przyznawania kredytu, a po drugie może podnieść koszt przygotowania umowy i samego kredytu.

Okres spłaty, ustalany nawet na pięćdziesiąt lat, przy czym działki kredytowane są zdecydowanie krócej, wymusza dość specyficzne podejście do kwestii umowy.

Po pierwsze, przy tak długim okresie istnieje duże prawdopodobieństwo, że kredytobiorca umrze przed zakończeniem spłaty kredytu. Aby uniknąć późniejszych sporów, umowa kredytowa może, choć de iure nie musi, zawierać zapisy odnośnie dziedziczenia zobowiązania lub przeniesienia zobowiązania na osoby trzecie w ściśle określonych sytuacjach.

Niektóre banki w umowie zawierają także uwagi dotyczące sytuacji, w której to bank nie będzie zdolny do dalszego prosperowania. Akurat w tym zakresie poszczególne umowy bardzo się różnią, ponieważ wszystko zależy od naszej zdolności kredytowej oraz wewnętrznej polityki banku.

Jest też pewna gama czynników, które bank musi wziąć pod uwagę, kiedy udziela kredytu na lat czterdzieści czy nawet dwadzieścia. Nie mają one może wpływu bezpośrednio na kształt umowy o kredyt hipoteczny, jednak są gdzieś ukryte choćby w opłacie. Jednym z takich czynników jest choćby inflacja, niegroźna i niemal bez znaczenia przy krótkoterminowych pożyczkach.

Jednak w przypadku kredytów hipotecznych bank musi zabezpieczyć się na wypadek wzrostu inflacji i robi to podnosząc oprocentowanie kredytu- w przeciwnym razie każda kolejna rata byłaby realnie mniej warta od poprzedniej, nawet, jeśli inflacja byłaby rekordowo niska.

Przeczytaj też https://poradybankowca.pl/jak-sfinansowac-zakup-domu